1.4 Kişisel Gelişim ve Verimlilik Eğitimleri

EĞİTİM KODU1.4.Kişisel Gelişim ve Verimlilik Eğitimleri | KGVESÜRE
   
1.4.1.Zaman Yönetimi6 Saat
1.4.2.İletişim Becerileri6 Saat
1.4.3.Profesyonel Beden Dili Kullanma Becerisi6 Saat
1.4.4.Etkili Sunuş Teknikleri6 Saat
1.4.5.Hızlı Ve Verimli Okuma Teknikleri16 Saat
1.4.6.Öfke Ve Kaygı Yönetimi4 Saat
1.4.7.Stres Yönetimi4 Saat
1.4.8.Kurum Kültürü3 Saat
1.4.9.Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma6 Saat
1.4.10.Kuşak Farklarının İş Hayatında Avantaja Çevrilmesi6 Saat
1.4.11.Takım Çalışması6 Saat
1.4.12.Problem Çözme Teknikleri6 Saat
1.4.13.Etkili Satış Ve Pazarlama Teknikleri5 Saat
1.4.14.Liderlik Ve Motivasyon6 Saat
1.4.15.Etkin Ve Etkili Yöneticilik Teknikleri6 Saat
1.4.16.Çatışma Yönetimi Ve Uzlaşma6 Saat
1.4.17.Kriz Yönetimi6 Saat
1.4.18.Proje Yönetimi6 Saat
1.4.19.Tertip Düzende 5S Prensibi6 Saat
1.4.20.Kaizen ( Değişim Ve Sürekli İyileştirme )6 Saat
1.4.21.Swot Analizi6 Saat
1.4.22.FMEA Hata Türleri Ve Etkileri Analizi Eğitimi6 Saat
1.4.23.Benchmarkıng6 Saat
1.4.24.Üretimde Fiili Kalite Yönetim Sisteminin Oluşturulması (Girdi-Proses-Final Kontrol)6 Saat
1.4.25.Süreç Yönetimi6 Saat
1.4.26.Risk Ve Fırsat Analizi6 Saat
1.4.27.8d &Kök Neden Analizi6 Saat
1.4.28.Maliyet Düşürme / Verimlilik Arttırma6 Saat
1.4.29.Yalın Üretim6 Saat
1.4.30.Odaklanmış İyileştirmeler6 Saat
1.4.31.İş Etüdü, Hat Dengeleme6 Saat
1.4.32.OEE/OME Hesaplama6 Saat
1.4.33.Yeni Ürün Süreci/ Erken Ürün/Makine Yönetimi6 Saat
1.4.34.Sürekli İyileştirme Felsefesi, Öneri Sistemleri, Kalite Çemberlerinin Kurulması6 Saat
1.4.35.VSM Değer Akış Haritası6 Saat
1.4.36.Görsel Yönetim Ve Teknikleri6 Saat
1.4.37.6 Sigma Tanıtım/ Beyaz Kuşak6 Saat
1.4.38.CE Marking6 Saat
1.4.39.Stratejik Planlama6 Saat
1.4.40.PPAP( Production Part Approval Process – Üretim Parçası Onay Prosesi ) Dosyası Hazırlama6 Saat
1.4.41.Core Tools Ölçüm Sistemleri Analizi (Msa)6 Saat
1.4.42.Core Tools İstatistiksel Proses Kontrol (Spc)6 Saat
1.4.43.Tedarikyönetimi (Seçme, Değerlendirme, Lojistik)6 Saat
1.4.44.Veri Toplama & Analiz6 Saat
1.4.45.Ürün Ve Hizmet Sertifikasyonu6 Saat
1.4.46.Laboratuvar Akreditasyonu6 Saat
1.4.47.Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Ve Müşteri Memnuniyeti6 Saat
1.4.48.Regulasyon Takip Ve Yönetimi6 Saat
1.4.49.Depo Yönetimi6 Saat
1.4.51.6 Şabkalı Düşünce Tekniği6 Saat
1.4.52.Eğiticilerin Eğitimi6 Saat
1.4.53.Enegram Eğitimleri6 Saat
1.4.54.Karar Vericiler İçin Oyun Teorisi Eğitimi6 Saat

6

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.