1.4.20 Kaizen ( Değişim Ve Sürekli İyileştirme )

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

KAİZEN( DEĞİŞİM VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME)

 

AMAÇ

:

 Geçici önlemlerle o günü kurtarmak değil, kalıcı çözümlerle yarını kurtarmaktır. Sürece öncelik tanıyan bir yönetim anlayışı vardır. Sürekli iyileştirme felsefesi” basitleştirme-otomatik hale getirme-birleştirme” üçlüsünden oluşmaktadır.

 

İÇERİK

:

Ø  Rekabet Üstünlüğü

 

 

Ø  Değişimin önemi

 

 

Ø  Değişime karşı davranış modelleri

 

 

Ø  Kaizen kavramı ve tarihsel süreci

 

 

Ø  Kaizen stratejileri

 

 

Ø  Kaizen uygulama adımları

 

 

Ø  7 büyük israf

 

 

Ø  Bir Yalın Üretim Tekniği olarak Kaizen

 

 

Ø  Endüstri 4.0 bağlamında Kaizen

 

 

Ø  Kaizen ile sorun çözme yaklaşımı

 

 

Ø  Kaizen Takımları

 

 

 

Ø  Örnek uygulamalar

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.