1.4.14 Liderlik Ve Motivasyon

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

LİDERLİK VE MOTİVASYON

 

AMAÇ

:

 Eğitimde öncelikle yönetici ve lider arasındaki farklara değinecek sonrasında modern liderlik tarzları ve motivasyon kavramları hakkında detaylı bilgi verilecektir. Başarılı liderlerde olması gereken özelliklere değinilecek ve motivasyona dair genel bir çerçeve çizilecektir.

 

İÇERİK

:

Ø  Lider ve liderlik kavramı

 

 

Ø  Lider ve Yönetici

 

 

Ø  Modern Liderlik Tarzları (Dönüşümcü, Karizmatik, Vizyoner, Çevik Lider vb.)

 

 

Ø  Etkili Liderlerin Özellikleri

 

 

Ø  Motivasyon Kavramı

 

 

Ø  Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

 

 

Ø  Motivasyon Özendirici Araçlar

 

 

Ø  Yöneticilerin Motivasyona Katkısı

 

 

Ø  Kurumların Motivasyona Katkısı

 

 

Ø  Motivasyon ve Liderlik

 

 

Ø  Çalışan Motivasyonu

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.