1.4.37 6 Sigma Tanıtım Beyaz Kuşak

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

6 SİGMA TANITIM BEYAZ KUŞAK

 

 

AMAÇ

:

Firma süreçlerine müşteri gözüyle bakmamızı amaçlayan teknik ve disiplinleriyle Altı Sigma uzun vadede süreç ve operasyon mükemmelliğini firma odağına oturtmayı hedeflemektedir.

İÇERİK

:

Ø  6 Sigma Beyaz Kuşak Tanımlama Fazı

 

 

Ø  6 Sigma Beyaz Kuşak Ölçme Fazı

 

 

Ø  6 Sigma Beyaz Kuşak Analiz Fazı

 

 

Ø  6 Sigma Beyaz Kuşak İyileştirme Fazı

 

 

Ø  6 Sigma Beyaz Kuşak Kontrol Fazı

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.