1.4.44 Veri Toplama & Analiz

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

VERİ TOPLAMA & VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ

 

AMAÇ

:

Katılımcıların süreçlerde katma değer yaratmak amacıyla veri analizi metotlarını uygulayabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

 

İÇERİK

:

Ø  Proses Nedir?

 

 

Ø  Veri Toplama

o    Veri Kaynakları

o    Veri Toplama Metotları

 

 

Ø  Veri Analizi Nasıl Yapılır

 

 

Ø  Temel İstatistik Kavramları

o    İstatistiksel Öngörü

o    Tanımlayıcı İstatistik

o    Çıkarımsal İstatistik

o    Varyasyon, Semptom, Mod, Meridyen

o    Standart Sapma

 

 

Ø  Örnekleme

o    Örneklem Büyüklüğü

 

 

Ø  Grafikler

o    Histogram 

o    İş Örneklemesi

o    Pareto

o    İlişki Grafikleri

o    Kutu Grafikleri (BoxPlot)

 

 

Ø  TEEP, OAE, OEE

 

 

Ø  Ölçüm Sistemleri Analizi -MSA-

 

 

Ø  İstatistiksel Proses Kontrol -SPC-

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.