1.4.39 Stratejik Planlama

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

STRATEJİK PLANLAMA

 

AMAÇ

:

İşletmeye yön vermek, doğru stratejilerin belirlenmesi, rekabet avantajı sağlamak ve tüm paydaşları stratejik amaçlara yönlendirmektir.

Bu eğitim programı, stratejik planlama sürecinin temel basamakları olan kurumsal misyon, vizyon ve değerlerin tanımlanması, stratejik amaçların  ve hedeflerin belirlenmesi, hedeflere ulaştıracak doğru stratejilerin ve aksiyonların planlanmasına yönelik  uygulamalı örneklerle stratejik planlama sürecinin kurum içinde yaygınlaştırılmasına yönelik yetkinliklerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

 

İÇERİK

:

Ø  Strateji Nedir?

 

 

Ø  Stratejinin 5 P’si

 

 

Ø  Stratejik Planlama Süreci

 

 

Ø  Misyon

 

 

Ø  Vizyon

 

 

Ø  Temel Değerler

 

 

Ø  Swot Analizi

 

 

Ø  Stratejik Amaçlar

Ø   

 

 

Ø  Stratejik Hedefler

 

 

 

Ø  Stratejiler

 

 

Ø  Faaliyetler ve Projeler

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.