BİLGE

BİLGE AKADEMİ

İşletmelerde mesleki eğitimin ana hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı ve personeli günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.

Yirmibirinci yüzyılın başlarında dünyada çok hızlı değişim, dönüşüm ve gelişmeler yaşanmaktadır. Değişme hızı insanları, doğruyu yanlıştan ayırmalarına fırsat vermeden onları karar vermeye zorlamaktadır. Dünyadaki baş döndürücü değişime uyumda zorluklarla karşılaşılması ve bu gelişmelerin yeterince algılanamaması nedeniyledir ki, bilgi toplumu olma yolunda gelişen toplumun amacı ile, insanların giderek kendilerini gerçekleştirme yolundaki çabaları birbirini zorlamaktadır.

Bilge Akademi

Sıkça Sorulan Sorular

Hayır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Çalışanların Eğitimini düzenleyen 17. Maddesinin 3. Maddesine göre;  “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz” denilmektedir.

 

Bu kanuna dayanılarak çıkartılan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ise, Madde 5 ve Madde 6 ile Mesleki Eğitimin Zorunluluğunu ve Belgelendirilmesini düzenlemiştir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesine göre;

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri.

Mesleki yeterlilik belgesi bireyin, ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren bir belgelerdir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda 4/4/2015 tarihinde yapılan düzenlemeye göre, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanmış Tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışacak kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.  

İlgili MYK Kanunu şöyle demektedir: “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan “5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz” ibaresine göre Ustalık Belgesi olanlar ile diplomasında yazan alanda çalışanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu değildir.

Evet. Mesleğiniz yayınlanan tebliğlerden birinde yer alıyorsa MEB onaylı bile olsa kurs sertifikanız artık geçersizdir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundasınız.

Eğer mesleğiniz tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa tebliğde yer almasa bile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde a ve f maddeleri arasında belirtilen belgelerden birini almak zorundasınız.

Mesleğim tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyor ancak MYK tarafından yayınlanmış bir standardı yok. Ne yapmalıyım?

MYK tarafından yayınlanmış bir standardı olmasa bile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde a ve f maddeleri arasında belirtilen belgelerden birini almak sorundasınız.

MYK belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezleri tarafından sınavla verilmektedir. Henüz yeni bir sistem olduğu için tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda olsa bile her meslekte belgelendirme yapılamıyor olabilir. Hangi mesleklerde ve hangi merkezlerce MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini öğrenmek için Mesleki Yeterlilik Kurumunun web sayfasına bakabilirsiniz.  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Yayınlanan tebliğlerde yer almayan mesleklerde henüz bir zorunluluk bulunmamakla birlikte zamanlar her meslek için belge zorunluluğu getirilmesi planlanmaktadır. Kariyer olanaklarınızı artırmak veya yetkinliğinizi resmi olarak ispatlamak için yetkilendirilmiş bir merkezde sınava girerek başarılı olursanız, MYK Mesleki yeterlilik Belgesi alabilirsiniz.

Review

Testimonials

our customer say

Thomas Smith

Founder & CEO

Rick Jason

Manager

Cheryl Dunye

Managing Director
HABER

Bilge Akademi

Haber & Duyuru

"Mesleki Eğitimde Kaynakların ve Uygulama Alanlarının Geliştirilerek Kullanımı İş Birliği Protokolü İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürü Sayın Mükremin ZÜLKADİROĞLU, Özel Kosbi Zülfü Mevlüt Çelik MTAL Müdürü Sayın Nuray ARDIÇ ve Kurumumuz Yönetim Kurulu Başkanı İkram TAŞDEMİR’in katılımı ile “Mesleki…

Kemalpaşa Kaymakamı Sayın Musa SARI, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol DİREN, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Cengiz AKTI, Okul Müdürü Sayın Nuray ARDIÇ ve Kemalpaşa Sanayi Bölgesindeki firma yetkililerinin katılımıyla KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki…

  Müşteri Ziyaretlerimiz kapsamında Azra Galvaniz Metal San. Tic. A.Ş İnsan Kaynakları Şefi Burcu KARASOY, İnsan Kaynakları Uzmanı Simay YAVUZ ve  SEÇ şefi Hasan Cihan ÖZER Ziyaret edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız İkram TAŞDEMİR, Sağlık Birimi sorumlusu Şebnem ÇİÇEK, OSGB birim sorumlusu…

Müşteri Ziyaretlerimiz kapsamında ALSA MİNERAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ ALİAĞA ŞUBESİ ALİAĞA TESİS SORUMLUSU Cafer YEDİPARMAK’a Ziyaret gerçekleştirildi.   Yönetim Kurulu Başkanımız İkram TAŞDEMİR, Sağlık Birimi sorumlusu Şebnem ÇİÇEK, OSGB birim sorumlusu Vildan KESKİCİ ziyarete katılmışlardır. Görüşmede İşletmeye Sunulan hizmetlerimizin kalitesi,…

  Müşteri Ziyaretlerimiz kapsamında KARBON ARAY A.Ş. Tesis Müdürü Sayın Nuri Murat Eren ÇINAR’a Ziyaret gerçekleştirildi.   Yönetim Kurulu Başkanımız İkram TAŞDEMİR, Sağlık Birimi sorumlusu Şebnem ÇİÇEK, OSGB birim sorumlusu Vildan KESKİCİ ziyarete katılmışlardır. Görüşmede İşletmeye Sunulan hizmetlerimizin kalitesi, müşteri…

    Müşteri Ziyaretlerimiz kapsamında Heneken Metalürji Döküm Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Gizem İŞLEYEN  ’e Ziyaret gerçekleştirildi.   Yönetim Kurulu Başkanımız İkram TAŞDEMİR, Sağlık Birimi sorumlusu Şebnem ÇİÇEK, OSGB birim sorumlusu Vildan KESKİCİ ziyarete katılmışlardır. Görüşmede İşletmeye Sunulan…

  Müşteri Ziyaretlerimiz kapsamında Polystar Plastik San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Sayın Gökhan IŞIKSOY’a Ziyaret gerçekleştirildi.   Yönetim Kurulu Başkanımız İkram TAŞDEMİR, Sağlık Birimi sorumlusu Şebnem ÇİÇEK, OSGB birim sorumlusu Vildan KESKİCİ ziyarete katılmışlardır. Görüşmede İşletmeye Sunulan hizmetlerimizin kalitesi,…

  Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK )  ve  TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK )  mevzuatları gereği  Tarafsızlık Komisyonumuz yılda bir kez toplanarak, faaliyetlerimizin tarafsız ve objektif bir şekilde gerçekleştirildiğinin değerlendirmesini yapmaktadır.  Bu kapsamda en son toplantımız 26.10.2023 tarihinde Manisa Saruhan Otelde…

Müşteri Ziyaretlerimiz kapsamında LUBPART SOLUTIONS MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknik Grup Müdürü Sayın Esra ÖKESLİ ve İdari İşler Sorumlusu Sayın Burçin PULAT  Ziyaret edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız İkram TAŞDEMİR, Sağlık Birimi sorumlusu Şebnem ÇİÇEK, OSGB birim sorumlusu…

BLOG

Bilge Akademi

BLOG

Yalın Üretim Teknikleri’nden biri hiç şüphesiz “Kaizen”dir.. Kaizen’in içeriğinde Problem Çözme Teknikleri oldukça önemli bir yer tutar. Bu yazıda “Bir problemin teşhisi ve tanımlanmasında, problemden etkilenmeyen kişilerin de fikrini almak, güçlü bir sondaj yapmak gerekir.” noktasına değineceğim. “Problem Çözme Patikaları”…

Mini Cart 0

Your cart is empty.