1.6 Sosyal Güvenlik ve Etik Eğitimleri

EĞİTİM KODU1.6. Sosyal Güvenlik ve ETİK EğitimleriSÜRE
1.6.1.Çalışma Hayatında İş Sözleşmesi Ve Türleri Eğitimi8 Saat
1.6.2.Çalışma Hayatında İş Sözleşmesinde Fesih Ve Arabuluculuk Eğitimi8 Saat
1.6.3.Çalışma Hayatında Sendikal Haklar Ve Toplu İş Sözleşmesi(grev-lokavt) Eğitimi8 Saat
1.6.4.Etik Ve Davranış Kuralları Eğitimleri8 Saat
1.6.5.Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi8 Saat
1.6.6.İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi60 Saat

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.