1.6.1 Çalışma Hayatında İş Sözleşmesi ve Türleri Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

Çalışma Hayatında İş Sözleşmesi ve Türleri Eğitimi

AMAÇ

:

İş Kanunun 8. Maddesinde yer alan tanıma göre “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Eğitimde İş sözleşmesinin unsurlarından, özelliklerinde ve türlerinden bahsedilerek mahkemelere yansıyan uyuşmazlıklardan karar örnekleri verilecektir.

İÇERİK

:

➢ İş Sözleşmesini Tanımı ve Unsurları

  

➢ İş Sözleşmesinin Özellikleri

  

➢ Borçlar Kanunu Açısından İş Sözleşmesi

  

➢ İş Sözleşmesinin Türleri

  

o Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri

  

o Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

  

o Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmeleri

  

o Şarta Bağlı İş Sözleşmeleri

  

o Deneme Süreli İş Sözleşmeleri

  

o Takım Sözleşmesi İle Kurulan İş Sözleşmeleri

  

o Mevsimlik İş Sözleşmeleri

  

o Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri

  

o Evde Çalışma

  

o Uzaktan (Tele) Çalışma

  

o Pazarlamacılık Sözleşmesi

  

o Geçici İş İlişkisi

   

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.