1.6.2 Çalışma Hayatında İş Sözleşmesinde Fesih Ve Arabuluculuk Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

Çalışma Hayatında İş Sözleşmesinde Fesih Ve Arabuluculuk Eğitimi

AMAÇ

:

İşçi ile işveren arasında kurulmuş olan iş sözleşmesi fesih olmadan sona ereceği gibi fesih ile de sona erebilir. Fesih sonucunda kişiler fesih sebep gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli olamadığını düşünerek itiraz edebilirler. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda önce kişiler iş mahkemelerinde doğrudan dava açmaktaydılar. Ancak bu Kanunla getirilen yenilikle  bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” Düzenlemesiyle dava açmadan önce Arabulucuya başvurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Hukuk sisteminde iş mahkemelerinde zorunlu arabuluculuk olarak yeni bir düzenleme olduğu için işçi ve işverenlere detaylı bir şekilde anlatılara bilinçlendirme yapılması gerekmektedir.

İÇERİK

:

➢ İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

  

o Tarafların Anlaşması (İkale)

  

o Belirli Sürenin Sona Ermesi.

  

o Ölüm

  

o Fesih

  

▪ Haklı Nedenle Bildirimsiz Fesih

  

▪ Geçerli Nedenle Bildirimli Fesih

  

➢ İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları

  

➢ Arabuluculuk

  

o Arabuluculuk Tarihi/Tanımı

  

o Arabuluculuğa Başvuru

  

o Arabuluculuğun Oluşumu Ve Çalışması

  

o Arabuluculuk Tutanağı

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.