1.6.3 Çalışma Hayatında Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi(Grev-Lokavt) Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

Çalışma Hayatında Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi(Grev-Lokavt) Eğitimi

AMAÇ

:

Bu eğitimde, çalışanların sendikal haklarının kaynağı, sendikal haklarının güvencesi ve sendika özgürlüğü hakkında bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmiştir. Ayrıca çalışanlara ve işverenlere Toplu İş Sözleşmesinin kapsamı hakkında bilgi verilerek; Toplu İş Sözleşmesinden faydalanma şartları ortaya konulacaktır.

İÇERİK

:

➢ Çalışma Mevzuatı Başta Olmak Üzere, Çalışanların Sendikal Haklarının Kapsamı Ve Genişliği

  

➢ Sendika Hakkı Ve Hürriyeti

  

➢ Sendika Hakkının Uluslararası Alanda Korunması

  

➢ Sendika Üyeliğini Kazanılması Ve Şartları

  

➢ Sendika Üyeliğini Sona Ermesi

  

➢ Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü Ve Sendika Güvenliği İlkesi (Sendikaya Üye Olmama Özgürlüğü)

  

➢ Çalışma Mevzuatında Sendika Özgürlüğünün İşverene Karşı Korunması

  

➢ Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları

  

➢ Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı Ve Düzeyi

  

➢ Toplu İş Sözleşmesinden Yaralanma Ve Teşmil

  

➢ Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü

  

➢ Grev Ve Lokavtın Tanımı

  

➢ Kanuni Grev Ve Lokavta Katılamayacak İşçiler

  

➢ Grev Hakkının Ve Lokavtın Güvencesi

  

➢ Kanuni Grev Ve Lokavtın İş Sözleşmelerine Etkisi

   

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.