1.6.5 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

AMAÇ

:

İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır. İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İÇERİK

:

İŞ HUKUKU

  
 • Temel Kavramlar, İş Sözleşmesi ve Türleri
  
 • İş Yerinin Devri ve Sonuçları, Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları
  
 • İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları , Ücret, İşin Düzenlemesi
  
 • İhbar Süreleri ve Tazminat, Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları
  
 • Kıdem Tazminatı Hesabı, İş Yeri Teftişi ve İdari Para Cezaları
  

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU

  
 • Sendikaların Kuruluşu, İş Kolları Üyelik Ve Üyelikten Ayrılma Esasları
  
 • Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi ,Toplu İş Sözleşmesi İmzalanması
  
 • Uyuşmazlık, Arabuluculuk, Grev ve Lokavt
  

YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ

  
 • Yabancı Çalışma İzni Kimleri Kapsar?, İzin Alma Prosedürü
  
 • İzinsiz Yabancı Çalıştırmasının Yaptırımı
  

SOSYAL GÜVENLİK

  
 • İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları Ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi
  
 • 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar, Kısmi Sigortalı Sayılanlar, Sigortalı Sayılmayanlar
  
 • Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi
  
 • Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı
  
 • Prim Oranları
  
 • Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigorta Primleri
  
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları
  
 • Genel Sağlık Sigortası
  
 • İşsizlik Sigortası
  
 • Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli)
  
 • Bordrolama Uygulamaları
  
 • 4-A (SSK) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
  
 • 4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
  
 • 4-A (SSK) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
  
 • 4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
  
 • 4-A (SSK) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
  
 • 4-B (BAĞ-KUR) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları

SÜRE

:

 60 saat 

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.