1.4.23 Benchmarkıng

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

BENCHMARKING

AMAÇ

:

Şeçilen konuda ya da sektörde “en iyi” olabilmek. Kıyaslama yönteminin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür; İşletmenin amaç ve hedeflerinin net çizgelerle saptanmasına olanak sağlar. Saptanan bu hedefler doğrultusunda aksiyon planlarının alınmasını sağlar.

 

İÇERİK

:

Ø  Kıyaslama Nedir ve Neden Kıyaslama

 

 

Ø  Kıyaslama Tipleri

 

 

Ø  Kurum İçi Takımsal Kıyaslama

 

 

Ø  Kurum Dışı Kıyaslama

 

 

Ø  Takımsal Kurum İçi Kıyaslama

 

 

Ø  Stratejik Düşünce Kıyaslaması

 

 

Ø  Hedefleri Hayata Geçirme Ve İş Yapma Biçimi Kıyaslama

 

 

Ø  Verimlilik Kıyaslaması

 

 

Ø  Raporlama Kıyaslaması

 

 

Ø  Kurum Dışı Kıyaslama

 

 

Ø  Kıyaslamanın Kritik Başarı Faktörleri

 

 

Ø  Kıyaslamada Genel Hatalar

 

 

Ø  Kıyaslama Ve EFQM Mükemmellik Modeli

 

 

Ø  Kıyaslamaya Hazırlık

 

 

Ø  Veri Toplama Ve Analiz

 

 

Ø  Gözden Geçirme Ve Geliştirme Kıyaslama

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.