1.4.26 Risk Ve Fırsat Analizi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

RİSK VE FIRSAT ANALİZİ 

 

AMAÇ

:

Risk ve fırsat yönetiminin; stratejik – kalite ve çevre gibi temel başlıklar altında kurgulanması ve şirketlerde ISO 9001:2015 revizyonu ile de zorunlu hale gelen bir kültür değişimi ile özümsenmesi amaçlanmaktadır.

 

İlgili iç ve dış hususların, ilgili tarafların net olarak tanımlanması, beklenti analizi ve önceliklendirme yaklaşımı ile “Risk ve Fırsat”ların değerlendirilmesi – yönetilmesi farkındalığın sağlanması temin edilecektir.

 

İÇERİK

:

Ø  Süreç yönetimi yaklaşımı ve etkileri

 

 

Ø  Süreç öğeleri ve bileşenlerinin belirlenmesi – tanımlanması

 

 

Ø  Risk etkileşimli tarafların belirlenmesi – beklenti analizi

 

 

Ø  Süreç iletişimi ve süreçler arası etkileşimleri

 

 

Ø  Etkin risk yönetimi yaklaşımı ve risk algısı

 

 

Ø  2-3 parametreli önceliklendirme – derecelendirme yaklaşımları

 

 

Ø  Risk yönetim matrisleri, risk öncelik göstergeleri

 

 

Ø  Fırsat yönetimi,

 

 

Ø  Risklere karşı faaliyet alma ve Etkinlik,

 

 

Ø  Alternatif risk yönetim yaklaşımları

 

 

Ø  ISO 31000 rehberliğinde risk yönetimi yaklaşımı

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.