1.4.19 Tertip Düzende 5S Prensibi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

TERTİP DÜZENDE 5S PRENSİBİ

 

AMAÇ

:

Çalışma ortamlarında düzensizliklerden kaynaklanan düşük verimin ve kayıpların kontrol altına alınması için gerekli olan yönetim sisteminin prensiplerini açıklamak, uygulamalardan örnekler göstermek.

İÇERİK

:

 

 

 

Ø  5 S’in Toplam Kalite Yönetimindeki yeri,

Ø  Neden 5 S? ve kuruma sağladığı yararları,

Ø  5 S adımlarının detaylı anlatılması,

Ø  5 S uygulama sürecinin anlatılması,

 

 

 

Ø  Adım : Proje Başlangıcı

·         Lider ve Sponsor seçimi

·         Ekibin oluşturulması

·         Hedef bölgenin tayini

·         Kuralların belirlenmesi

 

 

Ø  Ayıkla (Seiri)

·         Kuralların oluşturulması (8 saat, 1 gün, 1 hafta)

·         Kırmızı Etiket (Red Tag) Uygulaması

·         Kırmızı Etiket (Red Tag) listesinin değerlendirilmesi

·         Performans ölçümü

 

 

Ø  Düzenle (Seiton) – Hersey için bir yer ve herşey yerli yerinde

·         Kolay ulaşalabilirlik (30sn kuralı)

·         Herşey için bir yer

 

 

 

Ø  Temizle (Seiso)

§  Kirliliğin ekipmanlar ve ürün üzerinde etkileri

·         Kirlilik kaynaklarının belirlenmesi

§  Temizlik haritası oluşturma

§  Sorumluluk bölgelerinin belirlenmesi

§  Temizlik kontrol planlarının oluşturulması

·         Performans ölçümü

 

 

Ø  Standartlaştır (Seiketsu)

·         Gözlem yapma ve potansiyel sorunları tespit etme

    • Düzeltmeler – Yeniden düzenlemeler
    • Kuralların yazılı hale getirilmesi

·         Performans ölçümü

 

 

Ø  Disipline et (Shitsuke)

·         Yönetimin desteği

·         Eğitim planı

·         Görsel iletişim araçlarının oluşturulması

·         Bölümlerin performans ölçümlerinin değerlendirilmesi

 

SÜRE

:

1 Gün ( 8 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.