1.4.8 Kurum Kültürü

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

Kurum Kültürü Eğitimi

AMAÇ

:

Kurum kültürü çalışmalarını başlatmayı planlayan ve/veya başlatmış olan kuruluşların temsilcilerini bilgilendirmektir.

İÇERİK

:

➢ Kültürün tanımı

  

➢ Kurum kültürünün tanımı

  

➢ Kurum kültürünün kurum başarısına katkısı

  

➢ Kurumsal kültürü etkileyen faktörler

  

➢ Profesyonel iletişimin kurum kültürüne etkisi

  

➢ Kurum kültüründe etkili iletişimin ön kuralları

  

➢ Ekip olmanın kurum kültürüne etkisi ve katkısı

  

➢ Kurum kültürü oluşturabilmek için öneriler

   
   

SÜRE

:

1 Gün ( 4 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.