1.4.13 Etkili Satış Ve Pazarlama Teknikleri

       EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

ETKİLİ SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ

AMAÇ

:

Etkili Satış Teknikleri Eğitimi ‘nin amacı katılımcılara sadece teorik bilgiler verilmesi değil, aynı zamanda farkındalık kazandırmak, teknikleri özümsemelerini sağlayarak hayattaki ve satıştaki başarılarını arttırmaktır. Satışla uğraşan kişilerin ürünlere ve hizmete çok hakim olması başarılı bir satışın gerçekleştirilebileceği anlamına gelmez. Çünkü satış yapılan kişinin psikolojisi, istekleri de önemlidir. Başarılı bir satış gerçekleştirmek için bu konuda farkındalık kazanmak ve ikna becerilerine sahip olmak gerekir. Etkili Satış Teknikleri Eğitimi bireylerin insan psikolojisini özümseyip, ikna kabiliyetlerini nasıl kullanacağını öğreten, müşterilerle nasıl bir dil kullanılacağını gösteren bir eğitimdir. Kişilerde beden dilini kullanma ve okuma bilinci kazandırarak müşterilerin isteklerini fark edebilmeyi sağlar. Farkındalık satış için olmazsa olmaz bir kavramdır. Çünkü fark eden kişi fark yaratır.

 

İÇERİK

:

Ø  Müşteri, Tüketici

 

 

Ø  Satış

o    Eski ve Yeni Satış Modeli

o    Sıcak Satış

o    Soğuk Satış

o    Doğrudan Satış

 

 

Ø  Pazarlama

o    İhtiyaç, İstek, Talep

o    Pazarlamanın 4 P’si

o    4P++

o    Pazarlama Stratejileri

 

 

Ø  E-Ticaret

 

 

Ø  Satış Teknikleri

o    Fiyat ve Değer

o    Satış Ortamı

o    Sorular

o    Müşteri Tipleri

o    Satış İletişimi

 

 

Ø  Reklamlar

 

 

Ø  Satış Kapama

SÜRE

:

 1 GÜN (6 SAAT)

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.