1.4.46 Laboratuvar Akreditasyonu

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

ISO 17025:2017 LABORATUVAR AKREDİTASYONU  EĞİTİMİ

 

AMAÇ

:

ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler standardı, laboratuvarların tutarlı çalışması, tarafız olması ve yeterliliklerinin sağlanması için genel gereklilikleri belirtir. Ülkemizde de ilaç, kozmetik, gıda, sağlık gibi laboratuvar ilgili daha bir çok sektörde uygulanması zorunlu standartlardandır. ISO tarafından 2017 yılında güncellenen ISO 17025:2017 standardının en güncel versiyon eğitimini alarak siz de laboratuvar alanında uzmanlaşabilirsiniz.

İÇERİK

:

Laboratuarın tüzel kimliğinin değerlendirilmesi,

 

 

Laboratuarın müşterisi ve memnuniyetinin sağlanması,

 

 

Laboratuar altyapısının ortaya çıkarılması ve kaynak planlama,

 

 

Laboratuar taşeronu ve tedarikçisi,

 

 

Test ve kalibrasyon metotlarının belirlenmesi ve validasyonu,

 

 

Laboratuar ekipman yönetimi – Kalibrasyon ve izlenebilirlik,

 

 

Laboratuar personeli yönetimi,

 

 

Test raporu / Kalibrasyon sertifikasının kalitesinin sağlanması,

 

 

Laboratuar kalite kontrol sisteminin oluşturulması,

 

 

Laboratuar iş akışının oluşturulması,

 

 

Laboratuar kalite yönetim sistemi,

 

 

Laboratuar üst yönetimine sunum kapsamının belirlenmesi,

 

 

Laboratuar akreditasyonu ve proje yönetimi

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.

Mini Cart 0

Your cart is empty.