1.4.25 Süreç Yönetimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

SÜREÇ YÖNETİMİ

 

 

AMAÇ

:

 Katılımcılara klasik fonksiyonel yaklaşım yerine günümüz iş yönetim anlayışında ön plana çıkan süreç yönetimi kavramını tanıtmak ve iş yapış biçimlerine süreç yaklaşımı ile bakabilmeyi kazandırmaktır.

 

İÇERİK

:

Ø  Süreç Kavramı ve Sürecin Temel Özellikleri

·         Süreç Nedir?

·         Organizasyonel Yapıya Bütünsel Bakış ve Süreç Odaklı Yönetim Anlayışının Gelişimi

·         Kalite Yönetim Sisteminde Süreç Yönetiminin Yeri

·         Mükemmellik Modelinde Süreç Yönetiminin Yeri

·         Sürecin Temel Özellikleri

·         Süreç Sınıflandırması ve Süreç Hiyerarşisi

 

 

 

Ø  Süreç İyileştirme

·         Süreç İyileştirmede Temel Boyutlar

·         Süreçleri Kıyaslama ve Karşılaştırma

 

 

 

Ø  Süreç Yönetimi ve Beş Boyutunu Hayata Geçirme

·         Süreç Yönetiminin Anlamı ve Önemi

·         Süreç Yönetiminin Beş Boyutu; Süreçleri Sahiplendirme, Tanımlama, Ölçme, Kontrol Etme

·         Kuruluş Ana Süreç Yapısının Oluşturulması (Grup Çalışması)

·         Süreçleri Tanımlama ve Sahiplendirme

·         Örnek Sürecin Tanımlaması (Grup Çalışması)

·         Süreçleri Ölçme

·         Örnek Sürecin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi (Grup Çalışması)

 

 

 

Ø  Süreç Yönetimi ve Stratejik Planlama İlişkisi

·         Süreç Yönetimi ve Stratejik Planlama İlişkisi

·         Kritik Süreçlerin Belirlenmesi

 

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.