1.4.36 Görsel Yönetim Ve Teknikleri

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

GÖRSEL YÖNETİM VE TEKNİKLERİ

 

AMAÇ

:

Eğitimde, Görsel Yönetim yaklaşımı tüm boyutları ile gözden geçirilmekte ve bu olguyu fabrikasına taşıyarak yerleştirecek uzmanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

İÇERİK

:

Ø  Makinaların ve Sahanın Görselleştirilmesi

 

 

Ø  Metodların ve Standartların Görselleştirilmesi

 

 

Ø  Ölçme ve Kontrol Sistemlerinin Görselleştirilmesi

 

 

Ø  Görsel Üretim Kontrolü

 

 

Ø  Görsel Kalite Kontrolü

 

 

 

Ø  Üretim Performans Göstergeleri

 

 

Ø  Görsel Yönetim Standartları Oluşturma

 

 

Ø  Görsel Yönetim Araçları

 

 

Ø  Görsel İletişimin Fabrikalarda Yaygınlaştırılması

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.