1.4.28 Maliyet Düşürme Verimlilik Arttırma

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

MALİYET DÜŞÜRME VERİMLİLİK  ARTTIRMA

 

AMAÇ

:

 

Günümüzde artan rekabet ve maliyet baskısı işletmelerin bu konulara odaklanması ihtiyacını doğurmuştur. “Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme” eğitiminde, maliyet kavramları ve her maliyet grubu için maliyeti düşürmek için uygulamaya yönelik eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

İÇERİK

:

Ø  Maliyet Terimleri, Kavramları ve Sınıflandırmaları

 

 

Ø  Maliyeti Oluşturan Bileşenler

 

 

Ø  Kayıplar ve Mücadele Yöntemleri

 

 

Ø  ABC Analizi ve Maliyetler Düşürme Alanında Uygulaması

 

 

Ø  Sabit Maliyetler ve Değişken Maliyetleri Düşürme

 

 

Ø  Verimlilik Kavramları

 

 

Ø  Yatırımlarda Verimlilik

 

 

Ø  Maliyet Alanında Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

 

 

Ø  Maliyet Düşürme için Yol Haritası

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.