1.4.31 İş Etüdü, Hat Dengeleme

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

İş etüdü , Hat Dengeleme

 

AMAÇ

:

Yalın Üretim Tekniklerini süreçlerinde uygulayacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak uzmanlar yetiştirmektir.

 

İÇERİK

:

Ø  Yalın Düşünce

 

 

Ø  8 İsraf

 

 

Ø  Verimlik ve Etkinlik Kavramları

 

 

Ø  İş, Zaman ve Hareket Etüdü Metodu

 

 

Ø  İşlem ve Süre kayıtları

 

 

Ø  İşlem Adımlarını Tanımlama ve Sürelerini Ölçme

 

 

Ø  Tempo Belirleme

 

 

Ø  Çevrim Süresini Hesaplama

 

 

Ø  Hat/İş Yükünü Dengeleme

 

 

Ø  Hat Denge Oranını Hesaplama

 

 

 

Ø  İş ve Zaman Etüdü Formu ve Veri Tabanı Oluşturma

 

 

Ø  Akışı Yavaşlatan Kayıpları ve İsrafları Bulma

 

 

 

Ø  Çevrim Süresi ve Verimlilik İyileştirme Konularını Belirleme ve Önceliklendirme

 

 

 

Ø  Ergonomiyi Artırma Yöntemleri

 

 

 

Ø  Uygulama (Örnek Vaka Çalışması)

 

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.