1.4.15 Etkin Ve Etkili Yöneticilik Teknikleri

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

ETKİN VE ETKİLİ YÖNETİCİLİK TEKNİKLERİ

 

AMAÇ

:

 Şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

 

İÇERİK

:

·         Yönetim nedir?

 

 

Ø  Yönetimin fonksiyonları

 

 

·          Yönetim fonksiyonlarının belirlenmesi

Ø     Planlama

Ø     Organize etme

Ø     Motive etme

Ø     Koordine etme

Ø     Kontrol etme

 

 

 

Ø  Yöneticinin iletişim becerisi

 

 

 

Ø  Liderlik

 

 

Ø  Liderlik ve yönetim ilişkisi

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.