1.4.12 Problem Çözme Teknikleri

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

 

AMAÇ

:

Karşılaşılan sorunların doğru tanımlanması, çözüm için hedef belirleme ve ilgili verilerin doğru toplanması gerekir. Toplanan veriler birtakım istatistiksel tekniklerle analiz edilerek nedenler ve nasıl hareket edileceği tespit edilmelidir. Çözüm faaliyetleri ayrıntılı olarak planlanmalı ve yapılan plan adım adım uygulanmalıdır. Çözüm; etkinliği ölçüsünde standart hale getirilmelidir.

 

Problemlere çözüm odaklı yaklaşarak, bireysel veya takım halinde çözümler üretebilme yollarını öğretmek çalışanlara kalite ve iletişim eksenli bir sorun çözme kültürü kazandırmak.

İÇERİK

:

Ø  Problem, problem çözme ,

 

 

Ø  Problem çözmede mantıksal sıra, engeller,

 

 

Ø  Problem çözme adımları,

 

 

Ø  Problemin teşhisi ve tanımlanması, hedef belirleme,

 

 

Ø  Veri toplama ve analiz etme,

 

 

Ø  Beyin Fırtınası

 

 

Ø  Çözümü belirleme ve planlama,

 

 

Ø  Çözümün uygulanması,

 

 

Ø  Uygulamanın değerlendirilmesi,

 

 

Ø  Örnek uygulamalar ve durum çalışmaları

SÜRE

:

1 Gün ( 7 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.