1.5.8 Patlamadan Korunma Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

Patlamadan Korunma Dokümantasyonu Hazırlama  Eğitimi

 

AMAÇ

:

30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-‘’ 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” Denilmektedir. Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceksiniz.

 

İÇERİK

:

Ø  Patlama Nedir?

 

 

Ø   Yasal Mevzuat

 

 

Ø   Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamının Açıklanması

 

 

Ø  Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler

 

 

Ø  Yanma Kavramı

 

 

Ø  Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler

 

 

Ø  Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Sınıflandırılması

 

 

Ø  IEC 60079-10-1 Standardı Hakkında Bilgilendirme

 

 

Ø  Havalandırma ve Havalandırmanın Patlamayı Önlemedeki Rolü

 

 

Ø  Tanımlar

 

 

Ø  Exproof Cihazlar ve Bu Cihazların Sınıflandırılması, Periyodik Kontrolleri

 

 

 

Ø  Ateşleme Kaynakları

 

 

 

Ø  Patlayıcı Ortamlarda Uygulanması Gereken Teknik ve Organizasyonel Önlemler

 

 

 

Ø  Toz Patlaması

 

 

 

Ø  Örnek Doküman Üzerinden Hesaplama Tekniklerinin İzahı

SÜRE

:

1 Gün (8 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.