1.5.10 İş İzin Sistemi Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

İş İzin Sistemi Eğitimi

 

AMAÇ

:

Genel iş izni kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, tüm tehlikelerin ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin dikkate alınmasını sağlamak, güvenli çalışma şartlarını sağlamak ve korumak için işleri koordine etmek amacıyla tasarlanmıştır.

İÇERİK

:

Ø  İş izin sistemi tanımı

 

 

Ø  İş izin sistemi önemi ve kapsamı

 

 

Ø  İş sahalarında yapılan faaliyetler

 

 

Ø  İş izin sisteminde sorumluluklar

 

 

Ø  İş izin sistemlerinde kurallar / prosedürler

 

 

Ø  İş izin sistemlerinde denetim / izleme

 

 

Ø  İş izin sistemi temel ilkeleri

 

 

Ø  İş izin formu çeşitleri

SÜRE

:

1 Gün (8 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.