Bilge MYM - Duyuru

Ülkemizdeki işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmesine aracılık etmekte olan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında veri ve bilgi paylaşımı amacıyla Web Servis veri paylaşımı protokolü imzalanmıştır.

İş gücü talebi ve arzının etkin ve başarılı bir şekilde eşleştirilmesi amacıyla iş arayanların İŞKUR Portalı üzerinden öz geçmiş sayfalarına kendileri tarafından eklenen parametrelere ek olarak web servisler marifetiyle MEB, YÖK ve SGK gibi kurumlardan kişilerin sahip olduğu diplomaların, tecrübelerin otomatik olarak eklenmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve ilgili Ulusal Yeterliliklere ilişkin bilgilerin de otomatik olarak iş arayanların profillerine eklenmesi amacıyla iki Kurum arasında imzalanan veri ve bilgi paylaşım protokolü hayata geçirilmiştir.

Başlatılan bu veri paylaşımı işbirliği ile Kurumların vatandaşlara sundukları hizmetlerin etkinliği ve kalitesinin artırılması beklenmektedir.