Bilge MYM - Duyuru

260423-4

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olarak belgelendirilen tüm adaylara SMS ile gönderilecek anketler aracılığı ile;

  • Belgelendirme Kuruluşlarının hizmet kalitesi
  • Yapılan sınavların meslekle uygunluğu
  • Sınav alanlarının uygunluk durumu
  • Mesleki Yeterlilik Belgesinden duyulan memnuniyet

konularında belge almış adayların geri bildirimi alınarak MYK sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili memnuniyet seviyesi ölçülecek olup detaylı istatistikler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının MYK Web Portal profilleri üzerinden takip edilebilecektir.