Bilge MYM - Duyuru

VIII. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Çalıştayı 8 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi (İKG) Başkanı Sayın Süreyya ERKAN, Sayın Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Mustafa BALCI ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri ile Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kurum Başkanımız Sayın Cemal Cihan COŞKUN, açılış konuşmasında çalışma hayatında mesleki yeterliliğin unsurları olan meslek standartları, yeterlilikler, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri ile nitelikli işgücü, üretimde etkinlik, verimlilik ve kalite güvencesi hususlarını değerlendirerek Kurumumuz bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir. Meslek standartlarına, ulusal yeterliliklere, kalite güvencesi sağlanmış sınav ve belgelendirme sistemine, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi ve Kurumumuzun yürütmekte olduğu AB projelerine ait yapılan çalışmaları aktaran Sayın COŞKUN ülkemizin nitelikli ve belgeli insan kaynağının oluşturulmasında Mesleki Yeterlilik Kurumunun kilit bir rol üstlendiğinin altını çizdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetim kademesinde köklü bir değişikliğe gidildiğini belirterek, önümüzdeki dönemde yapılacak kapsamlı mevzuat değişiklikleri ile birlikte nicelikten ziyade niteliğin çok daha önem kazandığı bir yönetim anlayışının hâkim olacağını ifade etmiştir.

100523-2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi (İKG) Başkanı Sayın Süreyya ERKAN, Başkanlıklarının faaliyetleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. TUYEP kapsamında gerçekleşen hususlar ile ilgili bilgi veren Sayın ERKAN, projenin kendileri için çok önemli çıktıları olan bir proje olduğunu ifade etmiştir.

100523-3

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Mustafa BALCI, konuşmalarına bugüne kadar MYK ile işbirliğinde yürütülen projeler ve başarılı çalışmalar dolayısıyla MYK’ya teşekkür ederek başladı. Ulusal yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesinde VOC-Test Merkezlerinin rolüne vurgu yapan Sayın BALCI, ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin de öneminden bahsederek, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslanmış olduğunu, bunun Türkiye için büyük bir başarı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

100523-4

Açılış konuşmalarının ardından MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Uzmanı Mustafa ÖZGEN tarafından yapılan sunum ile MYK bünyesinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ilişkin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

100523-5

Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER’in gerçekleştirdiği sunum ile Ölçme ve Değerlendirme Rehberi, Alternatif Ölçme Araçları Hazırlama Süreci, Uygulamalarıyla Portfolyo ve e-Portfolyo Süreci ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmıştır.

100523-6

Çalıştayın öğleden sonraki teknik bilgilendirme bölümünde ise, MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Uzmanlarınca Mevzuat Değişiklikleri ile Veri Kayıplarında Yapılacaklar ve Kurum Duyuruları hakkında sunumlar katılımcılar ile paylaşılmıştır.

100523-7

100523-9

100523-1

100523-10

Serbest kürsü bölümünde ise Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Elif Özlem BABAOĞLU ile Denetim Dairesi Başkanı Hacı Ali EROĞLU tarafından katılımcılardan gelen sorular yanıtlanmıştır.

100523-11

 

VIII. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Çalıştayına katılım sağlayan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi (İKG) Başkanı Sayın Süreyya ERKAN, Sayın Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Sayın Mustafa BALCI ve değerli protokol üyelerimize, Kurum paydaşlarımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza ve değerli Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarımıza teşekkür ederiz.