Yetki Belgelerimiz

MYK Yetki Belgesi

Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. sınav ve belgelendirme yetki belgesi. Yetkilendirme sözleşmesi kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve nelgelendirme yapmak üzere MYK Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu Yetki Belgesi

Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. TS EN ISO / IEC 17024:2021 standartdına göre Ek’te yer alan apsamlarda akredite edilmiştir.