Ulusal Yeterlilik

ULUSAL YETERLİLİK NEDİR?

Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve bireyin ilgili mesleği icra edebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan dökümandır. Ulusal yeterliliklere ulaşmak için https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama linkini ziyaret edebilirsiniz.

Mini Cart 0

Your cart is empty.