Teorik Sınav Kuralları

Teorik Sınav Kuralları

 1. Adayların sınav yapıcı ile aralarında maddi manevi çıkar ilişkisi olduğunda sınav yapıcıyı reddetme hakları vardır.
 2. Sınav süresince Bilge MYM Sınav Giriş Belgesi Formunuzu ve Kimlik Belgenizi(Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) masa üzerinde hazır bulundurunuz.
 3. Sınav anında sağlık problemi yaşarsanız veya kendinizi yorgun hissederseniz, bu durumu sınav görevlisine derhal bildiriniz. Sınavla ilgili bir sorunuz olması halinde bunu yüksek sesle sınav yapıcıya iletiniz.
 4. Soru kitapçıkları size verildiğinde dikkatli bir şekilde kontrol ediniz. Soru kitapçığında basım hatası olması veya sayfalarında eksiklik olması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. Basım hatası olan/eksik sayfa bulunan kitapçığı değiştirmek için lütfen sınav yapıcıya başvurunuz.
 5. Soru kitapçığında adınızı, soyadınızı ve T.C. kimlik numaranızı kontrol ediniz.
 6. Sınav yapıcıların “sınav başlamıştır” ifadesiyle sınav başlar, “sınav bitmiştir” ifadesiyle sınav sona erer. “Sınav bitmiştir” uyarısıyla işaretleme yapmayı bırakınız ve soru kitapçığını kapatınız. Sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymanız zorunludur.
 7. Sınav evrakları üzerinde yapacağınız tüm işlemlerde ve işaretlemelerde, size verilen kurşun kalemi kullanınız. Optik cevap formuna ve soru kitapçığına yazılan veya işaretlenen bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu konuda sorumluluk size aittir.
 8. Sınavın başlama saatinden 20 dakika sonra sınav salonuna gelen aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav başlangıcından itibaren ilk 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemezler.
 9. Soruları bireysel olarak cevaplandırınız. Sınav esnasında adayların birbirleriyle konuşmaları ve yardımlaşmaları yasaktır.
 10. Sınav süresince aşağıdaki teçhizatları/donanımları kullanmanız yasaktır:

a)Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları, MP3 Player, ses kayıt cihazı,    kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları, tablet, dizüstü bilgisayar, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,

b)Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar,

c)Her türlü delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar.

d)Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır.

 1. Sınav süresince, sınav salonunda, şeffaf pet şişede su, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar dışında yiyecek ve içecek bulundurmak; alkol, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 2. Sınav sırasında kopya çeken/veren adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Görevliler, kopya çekmeye/vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Bu konuda sorumluluk adaya aittir.
 3. Görevlilerin tüm uyarılarına uymanız zorunludur. Görevliler, gerektiğinde oturma düzenini değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uygun davranmanıza bağlı olup kurallara aykırı davranışta bulunan, yapılan uyarılara uymayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Sorularımızın bazıları çoktan seçmeli, bazıları DOĞRU/YANLIŞ, bazıları ise bosluk doldurma olabilir. Sorunun 4 seçeneği varsa ve bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi doğru cevaptır. Her soru için sadece 1 tane şık işaretlenmelidir. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. DOĞRU/YANLIŞ sorularına sadece doğru veya yanlış şıklarından sadece bir tanesi işaretlenecektir. Boşluk doldurma sorularında boşluğa uygun kelime yazılacaktır. Sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir.
 5. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 gün içinde sonuca itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz ve şikâyetlere ilişkin bilgilere www.bilgemym.com adresinden ulaşabilirsiniz.
 6. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet ediniz.
 7. Olası bir acil durumda (yangın, deprem, sel, iş kazası v.b. ) önce kendi güvenliğinizi alınız. Sınav Yapıcının acil durum planı doğrultusundaki direktiflerine göre hareket ediniz. Tahliye talimatı verildiğinde acil çıkış ve yönlendirme levhalarını izleyerek acil toplanma bölgesine gidiniz. (Sınav yapıcı, acil yönlendirme işaretlerinin yönlendirmelerine uygun toplanma bölgesine nasıl gidileceğini açıklayacak.)

Aşağıdaki Hallerde Adayın Sınavı Geçersiz Sayılacaktır.

i.Başvuru şartları taşınmadığı halde sınava girilmesi,

ii.Aday yerine başka birinin sınava girmesi,

iii.Kopya/Toplu kopya çekildiğinin tespiti,

iv.Sınav evrakının tahrip edilmiş, yırtılmış veya görevlilere teslim edilmemiş olması,

Bu durumlar dışında sınav iptal edilir ise gerekçesi ile birlikte adaylara duyurulacaktır.

Mini Cart 0

Your cart is empty.