Tarafsızlık Politikamız

Tarafsızlık Politikamız

TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği, ilgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde sunulan hizmetlerimiz için, Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. , belgelendirme talebinde bulunan aday ve/veya aday statüsünde bulunan kişi veya kuruluşlara adil ve tarafsız olarak davranmakta, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güvenilirliği sağlamakta ve adil, tarafsız ve güvenilir olmanın önemi tüm Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. çalışanlarına gerçekleştirilen eğitimlerle iletilmektedir.

Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. üst yönetimi ve çalışan tüm personeli, belgelendirme faaliyetlerinde, adil, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışmaların sağlanması adına personellerinin, Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi” ni imzalamalarını sağlayarak garanti altına almaktadır.

Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş.’ nin sunmuş olduğu hizmetlerden diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinden kaynaklanan tarafsızlığın ihlali ile ilgili ihtimaller, risk analizi ile analiz edilmekte ve tarafsızlığın ihlali için söz konusu risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır.

Ayrıca, Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. Yönetimi de tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışacağına dair taahhüdünü “Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. Yönetimi Tarafsızlık Taahhütnamesi” ile garanti altına almakta ve bu taahhüdünü web sitesinde kamuya yayınlamaktadır.

Mini Cart 0

Your cart is empty.