DENEME SINAVI 4 hoş geldiniz.

İlkyardım deneme sınavları ile kendinizi test edebilir, ilkyardım sınavına hazırlanabilirsiniz.

Ad Soyad
E-Mail
Telefon
Şehir
1-) Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?

2-) Solunum yolu ile olan zehirlenmelerde bilinci açık hasta/yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?

3-) Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınabilen bölgelerden biri değildir?

4-) Uzuv kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?

5-) Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir. ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

6-) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

7-) Hasta/yaralıya hangi durumda OED uygulanmaz?

😎 Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishali olan kişide hangi yolla zehirlenme vardır?

9-) Bacakta meydana gelen 1. derece yanıkta ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?

10-) Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

11-) İlkyardımın ABC sinde a harfi hangi uygulamayı ifade eder?

12-) Bak-Dinle-Hisset yönteminde solunum ne kadar dinlenmelidir?

13-) Sıcak çarpmasında yapılan ilkyardım uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14-) Kulağa yabancı cisim kaçmasında yapılacak ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

15-) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

16-) Donmada yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

17-) Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini etkileyen faktörlerden biri değildir?

18-) Aşağıdakilerden hangisi sedye üzerine yerleştirme tekniğidir?

19-) Yetişkinlerde kalp masajı nasıl yapılır?

20-) İlkyardımcı yalnız ise çocuklarda Temel yaşam desteği uygularken 112 yi ne zaman arar?