Performans Sınav Kuralları

Performans (Pratik) Sınav Uygulama Kuralları

 1. Adayların sınav yapıcı ile aralarında maddi manevi çıkar ilişkisi olduğunda sınav yapıcıyı reddetme hakları vardır.

       (Bu kurala istinaden aramızda çıkar ilişkisi olduğunu düşünen arkadaşım var mı?)

 1. Sınav başlamadan önce Bilge MYM Sınav Giriş Belgesi Formunuzu ve Kimlik Belgenizi(Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurunuz.
 2. Sınav anında sağlık problemi yaşarsanız, ateşinizin artması, kuru öksürük veya kendinizi yorgun hissederseniz, bu durumu sınav görevlisine derhal bildiriniz. Sınavla ilgili bir sorunuz olması halinde bunu yüksek sesle sınav yapıcıya iletiniz.
 3. Sınav süresince şu teçhizatları/donanımları kullanmanız yasaktır ve tespiti halinde sınavınız geçersiz sayılır. Cep telefonu, çağrı cihazı, kamera, vb. teknolojik cihazlar, müsvedde kâğıdı vb. sınav evrakı olmayan evraklar, Her türlü delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar.
 4. Size verilen senaryo/proje ve teknik dokümanları kontrol ediniz. Dokümanlarda bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Basım hatası olan/eksik sayfa bulunan dokümanları değiştirmek için lütfen sınav yapıcıya başvurunuz.
 5. Senaryo/Proje ve teknik dokümanlardaki ilgili alanlara adınızı, soyadınızı ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. İmza kutucuğu var ise imzanızı atınız.
 6. Sınav evrakları üzerinde yapacağınız tüm işlem ve işaretlemelerde, size verilen kalemi kullanınız.
 7. Sınav yapıcıların “sınav başlamıştır” ifadesiyle sınav başlar, “sınav bitmiştir” ifadesiyle sınav sona erer. “Sınav bitmiştir” uyarısıyla elinizdeki işi bırakınız. Sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymanız zorunludur.
 8. Sınavın başlama saatinden 20 dakika sonra sınav salonuna gelen aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 9. Sınav süresince, sınav alanında, şeffaf pet şişede su, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar dışında yiyecek ve içecek bulundurmak, alkol, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 10. Sınavı, bireysel olarak gerçekleştiriniz. Sınav süresince adayların birbirleri ile konuşmaları ve yardımlaşmaları yasaktır.
 11. Görevlilerin tüm uyarılarına uymanız zorunludur. Görevliler, gerektiğinde oturma düzenini değiştirebilir. Kurallara aykırı davranışta bulunan, yapılan uyarılara uymayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 12. Sınavda A zorunlu birimleri ve varsa B seçmeli birimlerinden başarılı olmanız şartıyla belge almaya hak kazanırsınız.
 13. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 gün içinde sonuca itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz ve şikâyetlere ilişkin bilgilere bilgemym.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 14. İş güvenliği kurallarına uymayan adayın sınavı durdurulur ve aday başarısız sayılır.
 15. Salgın hastalık durumlarında görevliler sınav alanına girişte ateş ölçümü yapar. Ateşi 37,5 derece ve üzerinde çıkan adaylar sınava alınmaz, sınav hakları yanmaz, saklı tutulur. Adaylar sınav öncesi ellerini dezenfektan ile dezenfekte etmek zorundadır. 1,5 metrelik sosyal mesafeye uygun hareket etmek zorunludur. Adaylar sınavlarda kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmakla yükümlüdürler. Adaylara ait HES Kodu sorgulaması yapılır ve HES kodu doğrulaması yapılarak hastalık riski taşımadıkları teyit edilir.
 16. Olası bir acil durumda (yangın, deprem, sel, iş kazası v.b. ) önce kendi ve makine güvenliğini sağlayınız. Sınav Yapıcının acil durum planı doğrultusundaki direktiflerine göre hareket ediniz. Tahliye talimatı verildiğinde acil çıkış ve yönlendirme levhalarını izleyerek acil toplanma bölgesine gidiniz.

(Sınav yapıcı, acil yönlendirme işaretlerinin yönlendirmelerine uygun toplanma bölgesine nasıl gidileceğini açıklayacak.)

Aşağıdaki Hallerde Adayın Sınavı Geçersiz Sayılacaktır:

 • Başvuru şartları taşınmadığı halde sınava girilmesi,
 • Aday yerine başka birinin sınava girmesi,
 • Kopya/Toplu kopya çekildiğinin tespiti,
 • Sınav evrakının tahrip edilmiş, yırtılmış veya görevlilere teslim edilmemiş olması,

Bu durumlar dışında sınav iptal edilir ise gerekçesi ile birlikte adaylara duyurulacaktır.

Başarılar diliyoruz.

Mini Cart 0

Your cart is empty.