Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR ?

6645 sayılı kanunda belirtilen tanımlama gereği “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” İbaresine ilişkin zorunluluktur. Ayrıntılı bilgi için https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi linkini ziyaret edebilirsiniz.