Logo Kullanım Koşulları

Logo Kullanım Koşulları

Bilge MYM logo kullanım şartları bu talimatta belirtildiği gibidir. BMYM.FRM.18 ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Logo kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Belgeli personel, bu talimattaki logo kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır/iptal edilir.
 • Bilge MYM logosu, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında logo kullanılamaz.
 • Bilge MYM logosunun, kullanıldığı her alanda, hizmete ait olmadığı, hizmetin sunulması sırasında çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 • Bilge MYM logosu, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • Bilge MYM logo boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla yeniden boyutlandırılabilir.
 • Bilge MYM logosu, belgeli personelin veya çalıştığı firmasının basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım kataloglarında ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.
 • Belgeli personel TÜRKAK ve MYK kurallarına da uymakla yükümlüdür.
 • Bilge MYM logosu, basılı veya elektronik ortamda, kuruluşun logosundan büyük olmamak, ön plana çıkmamak koşuluyla kullanılabilir.
 • Bilge MYM logosu, başka bir logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Bilge MYM logosu, ürün üzerinde kullanılamaz.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi veya belgesinin askıya alınması/iptal edilmesi durumlarında, belgeli personel logo kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel, Bilge MYM logosunun kullanım şartlarına uymadığı takdirde, belgenin kullanımı askıya alınır ve belgeli personelden düzeltici faaliyet gerçekleştirmesi talep edilir. Düzeltici faaliyete rağmen şartlara uymamaya devam etmesi halinde belge iptal edilir.
 • Belge üzerindeki Bilge MYM logosu hiçbir şekilde tek başına kullanılamaz.
 • Bilge MYM , logo kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak kaldırma yada koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Bilge MYM, bu kurallara uymayan, Bilge MYM’ in haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.
 • Belgeli personel, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Bu hükümler kapsamında, Bilge MYM’in logolarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.