Gözetim Bilgilendirme

Gözetim Bilgilendirme

5.9 Gözetim

Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde(Örneğin; Çelik Kaynakçısı vb.), Bilge MYM tarafından düzenlemiş olan belgelerin gözetimleri ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz. Bilge MYM kendi düzenlemediği belgelerin gözetimlerini gerçekleştiremez.

BİLGE MYM, belgelendirdiği kişiden, belgenin geçerlilik süresi içinde, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kontrol sayısı kadar, meslek alanı ile ilgili olarak çalıştığı kuruluştan ve/veya işvereninden işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunmasını ister.

BİLGE MYM, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, idari işler personelleri tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur. Belge Yetkinlik Gözetim Formu BMYM. FRM.43 ile aday gözetim işlemleri yapılır.

Belgeli personel, gözetim ile ilgili BİLGE MYM’nin talep ettiği kanıtları uygun bir şekilde on beş gün içerisinde BİLGE MYM ’ ye sunmakla yükümlüdür. Karar verici tarafından kayıtlar incelenir, uygun ve yeterli bulunursa belgenin geçerliliği devam eder

Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi durumunda Bilge MYM kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi hâlinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.

Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

 

BMYM. PRO.11 – Personel Belgelendirme Prosedürü 5.9. Maddesi.

Mini Cart 0

Your cart is empty.