Ek Değerlendirme

Ek Değerlendirme Gerektiren Değişiklikler

Belgelendirme Programında İlave (EK) değerlendirme gerektiren değişiklikler

 

Belgelendirme programında ilave(ek) değerlendirme gerektiren bir değişiklik olduğunda, eğer değişiklik önceki belgeleri de kapsayacak şekilde ise; Bilge MYM İdari İşler Personeli belgelendirilmiş kişiyi arar. Belge durumu hakkında bilgi verir ve ilave değerlendirme gerektirdiği hakkında açıklama yapar. Belgelendirilmiş kişi bu durumu kabul ederse, kendisine bu prosedüre uygun ve MYK’nın belirlediği şekilde ek değerlendirme sınavı açılır. Bu sınav için gerekli tüm işlemler bu prosedürün 5. Maddesine uygun olarak yapılır. Belgelendirilmiş kişi bu durumu kabul etmezse belgesi askıya alınır.

 

Eğer önceki verilen belgeleri kapsamıyorsa, BİLGE MYM ‘de, Ulusal Yeterliliklere uygun olarak hazırlanmış olan dokümanlar, güncel yeterlilikler doğrultusunda revize edilir ve revize olan dokümanlar Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu  onaylatılır.

Değişikliklerin onaylanmasının ardından, BİLGE MYM, ilgili ve belgelendirilmiş kişilere bilgilendirme yapar. Bununla birlikte, talebe bağlı olmaksızın belgelendirme programı web sitesinde kamuya açık halde sunulur. Telefon veya mail yoluyla adaylar bilgilendirilir. Yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleştirilen ilk belgelendirme faaliyetinde uygulamaya konulur.