1.5.9 Temel İş Güvenliği Eğitimi ( 8,12,16 Saat )

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

Temel İş Güvenliği Eğitimi ( 8,12,16 Saat )

 

AMAÇ

:

Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir

 

İÇERİK

:

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı

 

 

Ø  Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler

 

 

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler,

Ø   

 

 

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu, –

 

 

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet,

 

 

Ø  İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları

 

 

Ø  Kaza Nedenlerinin Analizi,

 

 

Ø  İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai

 

 

Ø  Sorumluluklar

 

 

Ø  Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.