1.5.7 Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (Bekra) Eğitimleri

 EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (Bekra) Eğitimleri

AMAÇ

:

 

30 Aralık 2013  tarih ve  28867 sayılı Resmî Gazete yayınlanan BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN (BEK) ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında olan işletmelerin; olası kaza senaryolarını öngörmesi, alınması gerekli tedbirler ve modellemeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.İlgili yönetmelik ile tanımlanan, tehlikeli madde bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, yüksek koruma seviyesinin ve sürekliliğinin sağlanması, insan sağlığı ve çevre boyutunda yaratacağı sonuçların kabul edilebilir risk seviyelerinde sınırlandırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK

:

Ø  Büyük Endüstriyel Kaza tanımı, SEVESO’nun tarihçesi, İlgili Yasal Düzenlemeler

 

 

Ø  Büyük Endüstriyel Kaza Kapsamında olan Üst ve Alt Seviyeli Kuruluşların Sorumlulukları ve Bildirimler

 

 

Ø  SEVESO II’nin Ana Bileşenleri

 

 

Ø  Büyük Kaza Önleme Politikası (BEKÖP) – Güvenlik Raporu

 

 

Ø  Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirliği

 

 

Ø  Büyük Kaza Tehlikelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

 

Ø  Toksik Yayılım, Yangın/ Patlama Riski   

 

 

Ø  Kantitatif Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi

 

 

Ø  Büyük Kaza Senaryolarının öngörülmesi, simülasyon ve modelleme yöntemleri

 

 

Ø  Sonuç Haritaları ve Kaza sonrası İnceleme

 

 

 

Ø  Domino Etkisi ve Risk Analizi ile Entegrasyonu

 

 

Ø  Dahili Acil Durum Planı (Saha içi Plan ve Kriz Yönetimi)- Harici Acil Durum Planı  (Halk Sağlığı ve Çevre Boyutu)

 

 

Ø  SEVESO III Direktifinin getirdiği yenilikler

 

 

Ø  Güvenlik Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi (Seçilen bir tehlikeli madde üzerinden pilot uygulama) anlatılmıştır. 

 

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.