1.5.3 İsg Kültürü Ve Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

İsg Kültürü Ve Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi

 

AMAÇ

:

Çalışanlara ve İSG profesyonellerine güvenli davranış bilincinin yerleştirilmesi ile işyerinde doğru davranışların geliştirilmesi ile çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması sağlanarak hastalık ve kazaların azaltılması amaçlanmaktadır. 

İÇERİK

:

 • Davranışların, Davranışların Analizi Ve Yorumlanması

 

 

 • Davranış Odaklı Güvenlik Teorisi

 

 

 • Güvensiz Davranış Nedenleri

 

 

 • Algı Ve Kazaların Nedenleri

 

 

 • Algıyı Etkileyen Faktörler Ve Çalışanların Güvenlik Algısı

 

 

 • Algı Ve Davranışı Değiştirmede Yaklaşımlar (Ödül Ve Ceza Yöntemi)

 

 

 • Güvensiz Davranışı Tespit Etme

 

 

 • Kurumsal (Denetimler) Ve Bireysel (Güdüleme, İçsel Motivasyon) Mekanizmalar

 

 

 • Denetim Verilerinin Analizi

 

 

 • Çalışan İletişimi Ve İSG İletişimi

 

 

 • Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi

 

 

 • Güvenlik Yönetiminde Dikkate Alınması Gereken Unsurlar

 

 

 • Koçluk (Safety Coaching)

 

 

 • Grup Çalışması/Uygulama

SÜRE

:

1 Gün (8 saat )

1

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.