1.5.2 Kapalı Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

         

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

Kapalı Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

AMAÇ

:

Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır.  

.

İÇERİK

:

➢ Kapalı alan tanımı

   

➢ Yüksekte çalışma ile ilgili tanımlar

   

➢ Kapalı alanda çalışma ile ilgili mevzuat

   

➢ İş izin sistemleri

   

➢ Ortam ölçümleri

   

➢ Kapalı alanların tehlike ve risk değerlendirmesi

   

➢ Acil durum planı ve kurtarma prosedürleri hazırlama prensipleri

   

➢ Kapalı alanlarda güvenli çalışma şekilleri

   

➢ Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

   

➢ İkaz ve uyarı işaretleri

SÜRE

:

1 Gün (8 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.