1.5.16 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

 

AMAÇ

:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturularak, iş kazaları, meslek hastalıklarının ve işletmedeki olası tehlikelerin azaltılmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

 

İÇERİK

:

Ø  İSG Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

·          İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması ve ilgili kriterler

·           İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşum ilkeleri

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kimlerden oluşur

·          İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

 

 

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

·         İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkeleri

·         İşveren ve işçilerin hak ve yükümlülükleri

·         İş Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin uygulama esasları

 

 

 

Ø  Sık Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

·         İş kazaları ve tehlikeli vakaların oluşum süreci ve nedenleri

·         İş kazalarının ve tehlikeli vakalarının değerlendirme ve raporlama süreci

·         İş kazalarında işveren, işveren vekili ve işçilerin sorumlulukları


 

 

Ø  Etkili İletişim Teknikleri ve Yetişkin Eğitimi İlkeleri

·         Etkili iletişim teknikleri ve süreçleri

·          Etkili iletişim iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında önemi

·         Yetişkin eğitiminin özellikleri ve ilkeleri

 

 

Ø  Acil Durum Önlemleri

·         Acil durum planlarının hazırlanmasının temel ilkeleri

·         Acil durum ekiplerinin oluşum süreci

·         Acil durum ekiplerinin eğitimi, görev ve sorumlulukları

·         Acil durum tatbikatlarının uygulama esasları


SÜRE

:

1Gün (8 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.