1.5.15 İnşaatlarda Sağlık Güvenlık Planı Hazırlama Eğıtımı

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi

 

AMAÇ

:

Katılımcıların yapı işyerleri için hazırlanması zorunlu olan sağlık ve güvenlik planının içeriği ve kapsamı hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

İÇERİK

:

Ø  Güvenlik Ve Sağlık Politikası (Yönetimin Taahhüdü)

 

 

Ø  Proje Bilgileri

 

 

Ø  Projeye Ait Genel Bilgiler

 

 

Ø  İnşaat Öncesi Bilgiler (Arazi Koşulları, Yeraltı Ve Yerüstü Hatlar Vb.)

 

 

Ø  Vaziyet Planı Hazırlama

 

 

Ø  Sağlık Ve Güvenlik Organizasyonun Oluşturulması

 

 

Ø  İşveren, Alt İşveren, Çalışan Ve Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanların Görev Ve Sorumluklarının Oluşturulması

 

 

Ø  İSG Organizasyon Şemasının Oluşturulması

 

 

Ø  İşlerin Yönetimi

 

 

Ø  İş Kollarına Göre Sınıflandırılmış Olan İş Akışlarının Oluşturulması

 

 

Ø  Çalışma Yöntemleri, Ekipman Ve Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi

 

 

Ø  İşveren, Alt İşveren, Çalışan Ve Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanların Görev Ve Sorumluklarının Oluşturulması

 

 

Ø  Risklerin Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

 

 

Ø  Yapı Sahasının Geneline Etki Eden Riskler Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

 

 

Ø  İşle Alakalı Muhtemel Riskler Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

 

 

Ø  İş Akışlarının Mekân Ve Zaman İlişkisinin Belirlenmesi

 

 

Ø  Üçüncü Taraflara Olan Etkinin Değerlendirilmesi

 

 

Ø  İş Ekipmanlarının Tespiti

 

 

Ø  İhtiyaç Duyulacak Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi

 

 

Ø  Sınırlı Giriş Sağlanacak Yerlerin Belirlenmesi

 

 

Ø  İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması (Yıllık Eğitim Programı)

 

 

Ø  Güvenlik Disiplini Ve Denetimleri

 

 

Ø  Acil Durum Prosedürleri

 

 

Ø  Şantiye Kurallarının Belirlenmesi

 

 

Ø  Birden Fazla İşveren Varsa Bunlar Arasındaki Etkileşim Ve Doğacak Risklerin Belirlenmesi

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.