1.2.40 Saç Metal Kalıpçılığı-Tasarımı

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

Saç Metal Kalıpçılığı-Tasarımı

 

AMAÇ

:

Metal işleme ve makine sektöründe çalışacak, makine tasarımı, kalıp tasarımı ile ilgili temel bilgileri, makine elemanları ve hareket elemanlarının kullanma alanlarını ve bu alanlarda uygulama becerilerini edinmiş kişiler yetiştirmektir.

İÇERİK

:

1.    İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

 

 

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralamak ve gerekli önlemleri almak.

 

 

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri almak.

 

 

Acil durumlarda gerekli tedbirleri almak.

 

 

2.    CAD ( 3 Boyutlu katı Modelleme) programı kullanarak sac-metal kalıbı tasarlamak,

 

 

Taslak oluşturma ve hacim verme komutlarını kullanmak,

 

 

Tasarım komutlarını kullanarak sac malzeme tasarımı yapmak.

 

 

 Büküm, açılım, feder komutlarını kullanmak.

 

 

Saç kalınlığına göre gerekli büküm yarıçapları (k-faktör.) hesaplamak.

 

 

 Bükülerek şekillendirilmiş sacların açılımını hesaplamak.

 

 

 Sac malzeme tasarımına göre şerit malzeme yerleşimini üretim sayısına göre tasarlamak.

 

 

  Kesme teknolojisi.

 

 

 Kesme boşluğu, kenar boşluğu ve açısal eğim değerlerini seçmek.

 

 

Zımba kesim yeri ve adım mesafesini hesaplamak.

 

 

Şerit yerleşimi ve verim hesabı yapmak.

 

 

Tasarım komutlarını kullanarak kalıp elemanlarını tasarlamak.

 

 

Tasarladığı kalıp elemanlarını montaj komutlarını kullanarak birleştirmek.

 

 

Çalışma analizini yapmak.

 

 

Uyumsuz parçaları belirlemek ve yeniden tasarlamak.

 

 

Montajı yapılmış kalıbı çizim kalıplarını kullanarak yapım resmini çıkartmak.

 

 

 Ölçü ve toleransları resim üzerinde göstermek.

 

 

Çizim komutlarını kullanarak montaj resmini çıkartmak.

SÜRE

:

5 Gün  ( 40 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.