1.2.16 Otonom Bakım Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

Otonom Bakım Eğitimi

 

AMAÇ

:

Otonom Bakım, imalat operatörlerinin bakım bölümünün desteği ile kendi ekipmanlarının bakımı ve meselelerin erken tespiti için aktif görev almalarıdır. Otonom Bakım bir ekip uygulamasıdır. Ekip üyeleri olan üretim operatörleri, bakım operatör ve mühendisleri ortak bir hedef için çalışmalı, bilgi ve deneyimlerini paylaşmalıdır. Otonom Bakım çalışması olgunlaştıkça her makine için bakım operatörünün harcadığı vakit azalırken üretim operatörü tarafından yapılan işler artar. Bu sayede hem yük dağıtılmış olur hem de üretim operatörlerinin ekipmanlarını sahiplenmeleri sağlanmış olur.

İÇERİK

:

Otonom Bakım Tanıtımı

 

 

Birinci Adım: Temizlik ve Kontrol

 

 

İkinci Adım: Ulaşılması Güç Noktalar

 

 

Üçüncü Adım: Geçici OB Standartları

 

 

Dördüncü Adım: Genel Kontroller

 

 

Beşinci Adım: Otonom Kontroller

 

 

Altıncı Adım: Standardizasyon

 

 

Yedinci Adım: Tam Otonom Bakım

 

 

Önerilen Yol Haritası

 

 

Operatörlerden Beklenen Beceriler

 

 

OB için Eğitim

 

 

 

 

 

 

SÜRE

:

1 Gün ( 8 saat )

     

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.