1.2.14 TPM Sütunları ve Stratejileri

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

 

TPM- Sütunları ve Stratejileri

 

AMAÇ

:

           Üretim yapan kuruluşların verimliliği, kullandıkları ekipmanın kalitesi ve ekipmanın etkinliği ile doğru orantılıdır. Ekipmanların sürekli olarak ihtiyacı görecek halde tutulması ve devreye alındığı ilk günkü kadar yetkinliğe sahip olabilmesi için bakımlı olması şarttır. Bakım işlemleri ise sadece bir departmanın sorumluluğu değil, topyekun bir çabanın ürünü olmak zorundadır. Bakım işlemlerini aynı zamanda operatörün sorumluluğu dahilinde görmek, makinelerin doğru kullanımı için de avantajlar sağlamaktadır. Toplam Üretken Bakım (TPM) bakım işlemlerini geniş tabana yayan bir çalışma sistematiğidir.

 

          Yalın üretim sisteminin en önemli teknikleri arasında yer alan ve makinaların arızi duruş yapmadan yüksek verimlilikle çalışmasını temin eden TPM tekniğinin uygulamalar ile desteklenerek katılımcılara aktarılmasıdır.

İÇERİK

:

Yalın üretim ve yalın üretim sistemleri

 

 

 TPM’e genel bakış

 

 

 Genel ekipman etkinliği (OEE)

 

 

 Odaklanılmış iyileştirmeler

 

 

 TPM’in 8 sütunu

 

 

   1. Otonom bakım

 

 

   2. Planlı ve kestirimci bakım

 

 

   3. Bakım etkinliği

 

 

   4. Eğitim

 

 

   5. Erken ekipman yönetimi

 

 

   6. Kalite bakım

 

 

   7. Ofis TPM

 

 

   8. İş sağlığı, güvenliği ve çevre

 

 

 TPM uygulama adımları

 

 

 

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.