1.1.7 ISO 22000-2018 Gıda Güvenliği Yonetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

AMAÇ

:

Eğitimin amacı, katılımcıların ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerine göre Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm temel bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

İÇERİK

:

➢ Gıda güvenliği yönetim sistemi nedir?

  

➢ ISO 22000’in tarihsel gelişimi

  

➢ Gıda güvenliği yönetim sisteminin faydaları

  

➢ Terimler ve tanımlar

  

➢ Temel kavramlar ve yapı

  

➢ ISO 22000 şartlarının yorumlanması

  

➢ Dokümantasyon şartları

  

➢ İlgili mevzuat

  

➢ Risk tabanlı düşünme

  

➢ Sürekli iyileştirme

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.