1.1.4 ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitii

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

AMAÇ

:

Eğitimin amacı; katılımcıları, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na göre iç denetim teknikleri konusunda bilgilendirmek, denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek kuruluş içi denetçiler yetiştirmektir.

İÇERİK

:

➢ Çevre terminolojisi

  

➢ Çevre yönetim sistemi

  

➢ Denetim kavramı, tipleri ve kaynak gerekliliği

  

➢ Denetçi sorumlulukları ve görevleri

  

➢ Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması

  

➢ Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama

  

➢ Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme

  

➢ Uygunsuzluk tespiti

  

➢ Takip faaliyetleri

  

➢ Sınav

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.